Bli en del av oss

Samarbeta med team Motivated Minds!

Vill du vara med och bidra till att stärka idrottande ungdomars självkänsla så att de mår och presterar bättre?

Perfekt, vi samarbetar gärna med mentala tränare/Idrottspsykologer, helst med erfarenhet från ungdomsidrotten, som vill vara med och bidra till vår vision om ett hållbart idrottsliv för alla idrottande ungdomar.